Adverteren in Hondensport en Sporthonden en
op de meest bezochte website over hondensport !


De enige uit de praktijk bewezen manier om uw advertentie in de picture te plaatsen bij uw beoogde doelgroep van de echte hondensportliefhebbers, SNEL EN EFFECTIEF tegen de laagste kosten, succes verzekerd !
Meer dan 4.000.000 bezoekers en liefhebbers van hondensport zijn u voorafgegaan !

Plaatsing advertentie zowel in het blad Hondensport & Sporthonden als op de meest bezochte website over hondensport en africhting !
KOSTEN ADVERTENTIE Rubriek Zoekertjes
Kosten voor plaatsing advertentie (Zoekertje) in het blad Hondensport en Sporthonden èn op de drukbezochte website met tot op heden meer dan 4 miljoen bezoekers (plaatsingsduur ruim 2 maanden !) :
- t/m 25 woorden : slechts € 15,00
- t/m 50 woorden : slechts € 22,50
- t/m 75 woorden : slechts € 32,50
- t/m 100 woorden : slechts € 42,50  
- Direct na ontvangst van betaling wordt uw advertentie op internet geplaatst, plaatsing in het blad volgt in de eerstkomende editie.
- Let op : prijzen gelden uitsluitend voor particuliere advertenties ! 
KOSTEN KENNEL ADVERTENTIE  
- Kenneladvertentie 1 jaar lang in het blad en op internet  : slechts € 45,50  
klik hier voor meer info over kenneladvertenties

OPGAVE advertenties 
- Bij voorkeur via email of anders per fax of post. Bij gebruik van email ontvangt u een opgave v/d kosten direct retour.
Wij wijzen u erop dat plaatsing uitsluitend plaatsvindt na ontvangst betaling !
BETALING advertenties  
Nederlandse advertenties :
- Stort het betreffende bedrag (zie boven) op NL32 INGB 000723 51 59 t.n.v. Uitgeverij Topaaz te Gasselte.
- Vermeld s.v.p. uw naam of kennelnaam bij de betaling.
- Meerkosten toezending factuur (op verzoek) : 
€ 7,50
BETALING buitenlandse advertenties
IBAN : NL21SNSB0957974302
BIC / Swift : SNSBNL2a ten name van Uitgeverij Topaaz, Kamplaan 2, Gasselte, Nederland

Alle verdere inlichtingen : Uitgeverij Topaaz - Kamplaan 2 - 9462 TS Gasselte
Tel. (0599) 563 980  - Email