UW KENNELNAAM DUBBEL
IN HONDENSPORT & SPORTHONDEN (zowel in het blad als op de drukstbezochte werkhondensite)


1 jaar lang uw kennelgegevens vermeld in het blad en op internet voor slechts € 47,50 !
en ..............
50% korting op de tarieven van nestadvertenties (gedurende de looptijd van uw kenneladvertentie) !
U kunt het volgende vermelden in uw advertentie :
-Naam kennel
-Naam eigenaar(s)
-Max. 8 woorden voor een omschrijving (op de website : 5-6 woorden)
  (bijv. : “regelmatig DH pups van uitstekende ouders”)

-Adres kennel
-Postcode kennel
-Plaats kennel
-Telefoonnummer kennel
-Email kennel
-Website kennel
 
Hoe kunt u reserveren ?
-Stuur per email uw tekstgegevens (snelste wijze) >> email
of
-Stuur per post uw tekstgegevens >>
Uitgeverij Topaaz
Kamplaan 2
9462 TS Gasselte (NL)


Hoe betaalt u ?
-Maak € 47,50 over op rekening NL32 INGB 0007235159 t.n.v. Uitgeverij Topaaz te Gasselte. Vergeet s.v.p. niet uw kennelnaam bij de betaling te vermelden.

-Betaling vanuit buitenland:
Maak € 47,50 over op bankrekeningnr. SNS 95.79.74.302 t.n.v. Uitgeverij Topaaz, Kamplaan 2, 9462 TS Gasselte. IBAN : NL21SNSB0957974302. BIC   : SNSBNL2a.

 

 
OOK OP INTERNET dus dubbele plaatsing voor slechts € 45,50 een jaar lang !  klik hier voor de kennelsite!