Bericht van het hoofdbestuur van de KNPV

   


Beste honden(sport) liefhebbers,

Het zal nagenoeg niemand zijn ontgaan dat er veel berichten voorbijkomen over het programma 'Undercover in Nederland', waarbij de africhting van politiehonden aan de kaak wordt gesteld.
De beelden die hierbij worden getoond laten niets aan de verbeelding over en zijn hartverscheurend! Dit soort toestanden zijn niet van deze tijd en kunnen en mogen NIET worden getolereerd in Nederland!  Dieren en dus honden hebben geen zeggenschap, kunnen niet voor zichzelf opkomen en wij mensen moeten ze dus beschermen tegen dit soort uitwassen!

MAAR... helaas wordt de K.N.P.V. en daarmee dus al haar leden binnen deze uitzending in een adem genoemd met dierenmishandeling, terwijl het hierbij slechts om een kleine groep gaat, die deze mooie vorm van sport dus in een kwaad daglicht stelt. 
Daarnaast heeft de vereniging te maken met een klein groepje mensen dat willens en wetens probeert het imago van de KNPV te beschadigen en hierbij de media niet schuwt.
Het is echter van belang dat u zich realiseert dat het overgrote merendeel van onze leden het welzijn van zijn/ haar honden bijzonder hoog in het vaandel heeft staan en zich dus , evenals ons hoofdbestuur, volledig distantieert van deze trainingsmethodieken.

Het hoofdbestuur neemt verregaande maatregelen om dit soort excessen te voorkomen, maar helaas is het voorkomen van dergelijke misstanden geen eenvoudige taak getuige de opnames van Undercover.

Naast het propageren van dierenwelzijn vormt transparantie een belangrijke voorwaarde om deze misstanden te voorkomen! Wij roepen daarom iedereen op die dergelijke misstanden signaleert om dit onmiddellijk te melden bij het hoofdbestuur! Als wij blijven zorgen dat we samen blijven werken, elkaar versterken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten is het onze overtuiging dat we ook hiervoor kunnen zorgdragen.
Want zoals het bekende gezegde luidt “Samen staan we sterk”.