NK Werkhonden

3 juli 2021

VDH Slingeland te Gaanderen

De normale selectie eisen voor het NK Werkhonden kunnen niet worden aangehouden omdat veel geleiders niet in de gelegenheid zijn geweest om aan meerdere wedstrijden te kunnen deelnemen. 
Om deze reden heeft de CWH besloten dat alleen voor dit bijzondere Covid-19 jaar, één wedstrijd voldoende is voor deelname.
Er kunnen maximaal 20 geleiders deelnemen.  
Deze geleiders zullen op basis van de hoogste resultaten van de wedstrijd die zij bij inschrijving aangeven, worden geselecteerd. 
Mochten er plaatsen over zijn, dan kunnen deze worden aangevuld met de wildcard van de werkhondenverenigingen. Ook hier zal dan gekeken worden naar de hoogste resultaten. 
Algehele leiding NK 2021: CWH
Technische staf NK 2021:
Keurmeesters   A Toon Hop  
    B Berry Kleinhesselink  
    C Toine Jonkers  
Pakwerkers   kort Toon Hop jr.  
    lang Ruud Broeders  
    reserve Joery Imbos  
Spoorleggers     Bert van Nieuwenhuizen  
      Peter Boeters  
      Carlo Vervoordeldonk