Rottweiler Nederlands Kampioenschap Africhting (NRC)

28 september 2014 bij WG Made

Keurmeesters: A. Broekhuizen (A), A. vd Meijden (B), T. Jonkers (C) 
Pakwerkers: D. Albers en R. vd Wouden  

 

 

1. H. Baks Ercas v Kinzigtal 95 88 93 276 ZG
2. C. Bourke Beatelke Indio 96 90 84 270 ZG
3. F. Duiveman  Asco vd Katanza Hoeve 94 86 86 266 G
4. J. Trijp Tornado v Amtsbach 97 80 83 260 G
5. E. Lunenborg Rivaz v Brixenburg 85 80 89 254 G
6. P. Schuurman Munani's Freysfaxi 80 84 86 250 G
7. J. Ruiter Mex vh Wederzicht 86 81 83 250 G
8. J. Selders Jacko vd Tripelallianz 70 85 75 230 G
R. Reijnders Vike v Brixenburg 56 78 84   ‑
J. Verwijmeren Beatelke Ike 58 77 76   ‑
M. IJzerman Coby vd Abdijhoeve 43 80 80   ‑
L. 't Hooft   Speed v Kinzigtal 92 77   ‑   ‑
N. Vos Asschenman Ziva v.'t Voske 55 87   ‑   ‑
G. Kuijpers Hfuzzy vd Contente Ziek   ‑   ‑   ‑