FCI Wereldkampioenschap werkhonden IGP verplaatst naar 8-12 september 2021


De Commissie Werkhonden – onderdeel van de Raad van Beheer - heeft in samenspraak met de gebruikshondencommissie besloten het WK Werkhonden 2020 in Apeldoorn, in verband met de corona-crisis geen doorgang te laten vinden.

Het evenement, wat gepland stond van 9 tot en met 13 september, wordt verplaatst naar 8 tot en met 12 september 2021. Dezelfde locaties worden ons dan ter beschikking gesteld.
De corona-epidemie neemt nog steeds grotere vormen aan en in de wereld en ook binnen Nederland is de crisis nog niet voorbij. Er heerst nog veel onduidelijkheid over het verdere verloop van deze pandemie.

Om deze reden én rekening houdend met alle gezondheidsrisico’s voor (internationale) bezoekers, deelnemers, standhouders en medewerkers heeft de stuurgroep besloten zijn verantwoordelijkheid te nemen, adequaat te reageren en de WK FCI 2020 - met dank aan sponsoren, founders en vrijwilligers - te verplaatsen naar volgend jaar.


Het bestuur kijkt uit naar een sportief en succesvol WK Werkhonden in 2021 en hoopt vele bezoekers en deelnemers te verwelkomen op een veelbelovend evenement. Voor de vrijwilligers: wij hopen ook in 2021 van jullie medewerking gebruik te mogen maken.

Binnenkort kunt u op onze vernieuwde website meer informatie vinden over de nieuwe planning voor 2021, www.fci2020.nl

Zegt het voort!


Werkgroep FCI 2020

 

World Championship Working Dog FCI moved to 8-12 September 2021

Due to the Corona Crisis, The Working Dog Committee of the Netherlands - part of the National Kennel Club - has decided not to allow the Working Dog World Championship in Apeldoorn to go ahead. The event, which was planned from 9 to 13 September 2020, will be moved to September 8-12,  2021. The same locations (Orderbos, Apeldoorn and tracking fields) will be available to us again.

The corona epidemic is still taking on greater proportions; in the world and also within the Netherlands, the crisis is not over yet. There is still much uncertainty about the further evolution of the pandemic. For this reason, considering all health risks for our (international) visitors, participants, exhibitors and employees, the steering committee has decided to take its responsibility, respond adequately and move the FCI 2020 World Cup - with thanks to sponsors, founders and volunteers - to next year.

The board is looking forward to a sportive and successful World Championships Working Dog in 2021 and hopes to welcome many visitors and participants at a promising event.

Soon you will be able to find more information about the new planning for 2021 on our renewed website, www.fci2020.nl.

Spread the word!

 

Committee FCI 2020

 

FCI Weltmeisterschaft für Gebrauchshunde verlegt auf 8.-12. September 2021

Der Ausschuss für Gebrauchshunde - ein Teil des Vorstands - hat in Absprache mit der Gebrauchshundekommssion beschlossen, die Gebrauchshundeweltmeisterschaft in Apeldoorn wegen der Coronakrise nicht stattfinden zu lassen. Die Veranstaltung, die vom 9. bis 13. September geplant war, wird auf den 8. bis 12. September 2021 verlegt. Der gleiche Standort wird uns dann zur Verfügung gestellt.

Die Coronaepidemie nimmt immer noch größere Ausmaße an: In der Welt und auch in den Niederlanden ist die Krise noch nicht vorbei. Über den weiteren Verlauf der Pandemie besteht noch viel Unsicherheit. Aus diesem Grund und unter Berücksichtigung aller Gesundheitsrisiken für (internationale) Besucher, Teilnehmer, Aussteller und Mitarbeiter hat der Lenkungsausschuss beschlossen, seine Verantwortung zu übernehmen, angemessen zu reagieren und die FCI-Weltmeisterschaft 2020 - mit Dank an Sponsoren, Gründer und Freiwillige - ins nächste Jahr zu verschieben.

Der Vorstand freut sich auf eine sportliche und erfolgreiche Weltmeisterschaft der Gebrauchshunde im Jahr 2021 und hofft, viele Besucher und Teilnehmer zu einer vielversprechenden Veranstaltung begrüßen zu können. Für die Freiwilligen: Wir hoffen auch im Jahr 2021 auf eure Mitarbeit.

Bald werden Sie weitere Informationen über die neue Planung für 2021 auf unserer erneuerten Website www.fci2020.nl finden.

Teilen erwünscht!

 

Arbeitsgruppe FCI 2020